به بخش تکنولوژی های فروشگاه فرین خوش آمدید !

با کلیک بر روی نام هر یک از موسسات آموزشی در سمت راست صفحه می توانید لیست محصولات مرتبط با project را در بخش میانی صفحه مشاهده نمایید و با کلیک بر روی هر یک از نرم افزارها و محصولات موجود در آن لیست به صفحه مربوطه در سایت دسترسی پیدا کنید .


موسسه آموزشی K.Alliance

موسسه آموزشی Lynda.com

موسسه آموزشی VTC

نرم افزارها

موسسه آموزشی CBT Nuggets

موسسه آموزشی PluralSight

موسسه آموزشی InfiniteSkills
بخشهای مرتبط با این تکنولوژی :