به بخش تکنولوژی های فروشگاه فرین خوش آمدید !

با کلیک بر روی نام هر یک از موسسات آموزشی در سمت راست صفحه می توانید لیست محصولات مرتبط با photoshop را در بخش میانی صفحه مشاهده نمایید و با کلیک بر روی هر یک از نرم افزارها و محصولات موجود در آن لیست به صفحه مربوطه در سایت دسترسی پیدا کنید .


موسسه آموزشی K.Alliance

موسسه آموزشی Kelby Training

موسسه آموزشی Lynda.com

موسسه آموزشی Total Training

موسسه آموزشی VTC

نرم افزارها

موسسه آموزشی Digital-Tutors

سایر موسسات آموزشی

موسسه آموزشی AsileFX

موسسه آموزشی PluralSight

موسسه آموزشی Video2Brain

کمپانی cmiVFX

موسسه آموزشی TutsPlus

موسسه آموزشی Educator.com

کمپانی Eat 3D

موسسه آموزشی CG Cookie

موسسه آموزشی PhotoshopCAFE

موسسه آموزشی InfiniteSkills

موسسه آموزشی FXPHD

موسسه آموزشی PhLearn

موسسه آموزشی Udemy

موسسه Gnomon Workshop

موسسه آموزشی Schoolism

موسسه آموزشی LiveLessons

موسسسه آموزشی Class On Demand

موسسه MasterPhotoWorkshop

موسسه آموزشی Peachpit

موسسه امزشی Geekatplay

موسسه اموزشی Train simple

موسسه آموزشی Skillfeed

موسسه آموزشی Gumroad
بخشهای مرتبط با این تکنولوژی :